Údolí pyramid

Údolí pyramid


Bosenské údolí pyramid se nachází ve městě Visoko, přibližně 30 km od Sarajeva. Přestože archeologické vykopávky a vědecké výzkumy byly započaty již v r. 2005, o tomto magickém místě se téměř nemluví. Byly zde objeveny nejstarší a nejvyšší pyramidy na světě. A taktéž nejrozsáhlejší síť podzemních tunelů, jenž jsou prozatím odkryty jen z části. Přesto však i několik stovek metrů těchto labyrintů nabídne každému návštěvníkovi mnohem víc, než si vůbec dokáže představit.

Upřesnění


Oficiálních informací o Údolí pyramid v Bosně je celkově opravdu mnoho. Abyste si udělali alespoň nějakou představu, jaký fenomenální objev na území Evropy se nedávno podařil, uvádím níže alespoň několik zajímavých údajů. Dle mne jsou však tím nejzákladnějším základem, který se tohoto naleziště včetně výzkumů týká. Moc rád vždy dopřeju každému, kdo se se mnou vydá na výlet na toto specifické místo, návštěvu všeho, o čem v danou chvíli budu vědět včetně informací, ke kterým jsem se od roku 2005 dostal či si dostudoval. Děkuji Vám již nyní za tuto návštěvu webu ENERGIESRDCE a taktéž za Vaši důvěru.

Pyramidy


Nachází se zde Pyramida Slunce, Měsíce, Lásky, Draka a Chrám Matky Země. Díky archeologům, vědcům a expertům z celého světa máme dnes spoustu nových informací, které však mění to, co jsme se o pyramidách naučili či co se o nich píše. Čím dříve na tohle všechno zapomeneme, tím lépe budeme schopni vnímat tyto nové poznatky, o kterých většina z nás ještě nedávno vůbec netušila. “Historii je nutné přepsat.” To tvrdí Dr. Sam Semir Osmanagich, který za tímto projektem stojí a který je zároveň i profesorem antropologie na americké univerzitě v Bosně, člen Ruské akademie přírodních věd v Moskvě, člen archeologické společnosti v Egyptě. Doktorát získal za studium mayské civilizace.

Dr. Sam Semir Osmanagich


Založil Nadaci Archeologický park „Bosenská pyramida Slunce“. Bojoval a možná ještě bojuje s velkou částí archeologického světa, včetně nejvyšších představitelů v Evropě a Egyptě. Soudil se i se státem Bosna a Hercegovina a soudní spor po několika letech vyhrál. Zpočátku mu nikdo nevěřil a jeho práce byla zpochybňována. Dá se říci, že někteří ji zpochybňují dodnes. Veřejně celou tuto nepříjemnou zkušenost popisuje a jmenuje konkrétní osoby ze světa archeologie a egyptologie, kteří se ho snažili zastavit. Nenechal se však odradit a na vlastní pěst pokračoval dál s podporou mnoha vědců z celého světa a návštěvníků, kteří do Údolí pyramid jezdí.

Pyramida Slunce


Tato pyramida s výškou 270 metrů je nejvyšší pyramidou na světě. Okolní terén, který ji však u základny zahaluje, její skutečnou výšku okolo 360-ti metrů snižuje. Bílá pyramida v Číně měří okolo 300 metrů, Cheopsova pyramida v Egyptě 147 metrů, magický Tikal v Guatemale má nejvyšší pyramidu s 96 metry a Pyramida Slunce v Teotihuacanu měří 70 metrů. Přesnost orientace Pyramidy Slunce v Bosně vůči kosmickému severu je jen 0°0‘12‘‘, čímž je nejpřesněji takto zaměřenou stavbou na světě.

Struktura Pyramidy Slunce


Jedná se o umělý kopec, který byl vyspělou civilizací celý navezen a upraven tak, aby splňoval vlastnosti pyramidy (tvar, orientace, bioenergie). Navíc je opláštěný několika vrstvami „betonových“ bloků. Tento „beton“ bez použití cementu je dle mnoha laboratorních testů daleko tvrdší než v současnosti námi vyráběný beton s použitím chemických a technologických přísad. Mezi vrstvami tohoto betonového opláštění byly nalezeny zkameněliny listí. Dle radiokarbonové metody, kterou se dá určit stáří biologického materiálu, bylo zjištěno, že opláštění je staré cca 29000 let. Kalibrovaná metoda, která tento časový údaj s určitou odchylkou a nepřesností ještě přepočítává, udává stáří 34000 roků! Jaká civilizace pyramidu stavěla, je další otázkou bez odpovědi.

Nudná fyzika?


Fyzikové a elektroinženýři ze Srbska, Chorvatska, Finska, Francie a Itálie změřili na vrcholu této pyramidy elektromagnetický paprsek, který je široký 4,5 metru. Jedná se o elektromagnetické pole o frekvenci 28 kHz a ultrazvuk o téže frekvenci. Tyto frekvence podporují levitaci. V této kombinaci a stálosti se v přírodě nevyskytují. Další zvláštností tohoto fenoménu je, že s rostoucí vzdáleností od pyramidy je množství energie vyšší. Zarážející je, že v dnešní době takovou non-hertziální technologii vůbec nemáme. Novým objevem je i přítomnost skalárních vln. Vlny šířící se rychleji než světlo a umožňující bezdrátový přenos energie. Na celé pyramidě byl detekován i infrazvuk o frekvenci 7,83 Hz (Schumannova rezonance).

Pyramida Měsíce


Je mladší než Pyramida Slunce. Dle výsledků radiokarbonové metody, kterou se zkoumal biologický materiál nalezený mezi dvěma vrstvami terasy, bylo určeno stáří Pyramidy Měsíce na cca 12000let. Je vysoká 190 metrů a vytváří společně s Pyramidou Slunce a Pyramidou Draka rovnostranný trojúhelník. Druhý, menší a umístěný uvnitř tohoto většího, je tvořen Pyramidou Lásky, Chrámem Matky Země a bodem na řece Fojnica. Uprostřed toho všeho je nultý bod celého údolí. Jedná se o posvátnou geometrii, kterou stavitelé pyramid moc dobře znali. V den letního slunovratu, 21. června, stín Pyramidy Slunce vytvoří v podvečer vedle Pyramidy Měsíce stejně vysokou pyramidu. A 21. srpna stín Pyramidy Slunce zahalí přesně celou Pyramidu Měsíce.

Struktura Pyramidy Měsíce


Tato pyramida je taktéž celá uměle postavená. Po obvodu a taktéž na horním platu jsou viditelné terasy z pískovce. Sloužily zřejmě ke shromažďování vody, kterou pyramidy jako energetické stavby potřebují. Voda z těchto teras stékala dovnitř a vytvářela tak podzemní nádrž. Čím více vody zde bylo zachyceno, tím lépe. Proto se pyramidy kdekoliv na světě stavěly v blízkosti vody, ať už u řeky, jezera či jiného vodního zdroje. Na výrobu těchto teras posloužilo obrovské množství pískovce z nedalekého lomu, který se opracoval na kusy mající pravidelný tvar – „zámková dlažba“. Analýzou pískovce z pyramidy však bylo zjištěno, že je tvrdší a má menší nasákavost vody než ten původní v lomu.

Podzemní labyrinty


Jsou součástí každého pyramidálního komplexu na světě. Ty zdejší vedou celým údolím až k jednotlivým pyramidám a navíc v několika etážích. Vzdálenost od vstupu do labyrintu (Ravne1) k Pyramidě Slunce je cca 3 km. Až tam chtějí lidé z Nadace, archeologové, vědci, ale i skupina dobrovolníků a nadšenců z celého světa dojít. Z mnoha desítek kilometrů podzemních chodeb je veřejnosti v současnosti přístupno cca 2 km.
Labyrinty byly vytvořeny v slepenci. Ten se zde začal formovat před cca 30000 lety pravděpodobně díky nějaké obrovské katastrofě, záplavě či potopě. A v této ztvrdlé usazenině, složené hlavně z kamení a písku, začala hloubit chodby nějaká vyspělá civilizace.

Nadčasová záležitost


Ti, kdo labyrinty tvořili, vytvořili tak důmyslný energetický a ozdravný systém, síť chodeb a komor, které díky přirozené ventilaci, zvýšené koncentraci kyslíku, stálé teplotě, přítomnosti bioenergie!!!!, pitné vody a různých fyzikálních veličin umožňovaly i případné přežití v podzemí. Pobyt v podzemí má léčebný a harmonizační účinek, který byl medicínsky prokázán. A který mnoho lidí i v mém okolí může povrdit. Navíc v labyrintu nebylo naměřeno žádné škodlivé kosmické či radiační záření, což neblaze ovlivňuje naše tělo. Zdejší prostor je opravdu výjimečný. Tělo zde není ničím zatěžováno, čímž šetří svou vnitřní energii a může tak rychleji nastat sebeléčivý či sebeobnovující proces s podporou všech dalších již zmíněných aspektů. Dokonalé.

Tajemství


Takto vytvořené labyrinty však někdo před cca 5000 lety zasypával. Buď chtěl něco v Pyramidě Slunce ochránit, něčemu zabránit anebo možná i oslabit funkčnost celého systému. A třeba je za tím ještě úplně něco jiného... Nevíme. Každou odbočku do další části labyrintu zčásti zavezl sypkým zásypem a na konec tohoto zásypu poskládal kamennou zeď. Suchou zeď, bez pojivého materiálu, mnohdy téměř kolmou. Jaké objevy a nové skutečnosti nás za nimi čekají? Za „zdmi“, kam cca 5000 roků nikdo nevkročil?

Megality


V chodbách se nachází několik výtvorů vyspělé pradávné civilizace z doby minimálně před cca 30000 lety. Hmota s vlastností keramiky vážící od půl tuny až po několik desítek tun a mající uvnitř krystal (detekovaný georadarem). Ten se díky energii, kterou nese spodní voda podzemního řečiště přímo pod megalitem, rozvibrovává a vytváří tak elektromagnetické pole o frekvenci 28 kHz a ultrazvuk o stejné frekvenci. Dvě veličiny detekované např. na vrcholu Pyramidy Slunce či na pyramidě Rtanj v Srbsku.

Možná teorie


Díky všem těmto nálezům, měřením, radiokarbonové metodě a dalším zjištěním připadá do úvahy tato varianta: Megality vyrobila pravděpodobně nějaká stará vyspělá civilizace, před více než 30000 lety a umístila je na povrch zemský. Na určitých speciálních místech, ve vztahu k podzemní vodě a možná i ve vztahu jeden k druhému. Poté došlo k obrovské potopě. Buď ta samá anebo další civilizace v této zpevněné naplavenině vytvářela labyrinty a třetí civilizace, před cca 5000 lety, tyto labyrinty zavážela. Ale proč? Co je uvnitř Pyramidy Slunce?

Záporné ionty


Jedná se o částice s jedním elektronem navíc, říká se jim taktéž vzdušné vitamíny. Jsou pro naše tělo a jeho orgánové soustavy opravdu prospěšné. Čím více času trávíme mimo klimatizované kanceláře a znečištěná města a jsme ve volné přírodě, o to víc se s nimi „setkáme“. Dýcháme je, vstřebávají se kůží. Čím více těchto iontů v prostředí je, tím lépe. V lednu 2013 bylo u vchodu do labyrintu naměřeno 400 záporných iontů na kubický centimetr, což je běžný údaj této koncentrace poblíž města. Uvnitř labyrintu však byla naměřena hodnota 18000! V červnu 2018 už 64000. Zřejmě díky pracím na obnovení původní rozsáhlosti labyrintu se intenzita zdejšího prostoru zvyšuje. Několik příkladů účinků těchto iontů na náš organismus ke stažení ZDE

Bovis jednotky


Alfred Bovis, francouzský vědec a fyzik, pojmenoval jednotky energetické kvality prostředí, lidí a potravin. Zdravý člověk má okolo 7500 Bovis jednotek. Čím více těchto jednotek má prostředí, ve kterém žijeme a mají potraviny, které jíme, tím lépe. Dle výzkumu je místo nad 10000 těchto jednotek už výjimečné. V lednu 2013 jich bylo na jednom místě v labyrintu naměřeno 40000! Přitom energeticky nejsilnější místo na Zemi v té době bylo v Tibetu, a to “jen” 14000 jednotek. V květnu 2017 bylo na jednom místě v labyrintech naměřeno 85000 Bovis jednotek! Síla. Pokud vstoupíte do labyrintu, ctěte prosím tento prostor. Vnímejte své pocity či fyzické projevy. Tělo si samo řekne a dá Vám najevo, co mu vyhovuje či co už ne.

Náš vývoj


Pobyt v labyrintu má blahodárný vliv na naše fyzické, emoční a myšlenkové tělo a taktéž na náš spirituální vývoj. Nejsme jen z masa a kostí, jsme duchovní a světelné bytosti složené z již zmíněných 4 složek. O těchto už i vědecky prokázaných záležitostech mluví jednoznačně HeartMath, Firstbeat, Vedapulse a další. Ať už meditujeme či nikoliv, pobyt v tomto energiemi nasyceném prostoru má pro každého nedocenitelný význam a smysl. Schumannova rezonance (7,83 Hz), původní frekvence naší Zeměkoule, ale i naší duše při narození, nás v labyrintech podpoří. Převibruje. Je docela možné, že spoustu věcí, které řešíme, pochopíme. Anebo dostaneme návod či odpověď na naše otázky, jak šťastně a spokojeně žít zde, na Matce Zemi.

Videa:


TAJEMSTVÍ PYRAMID - sledování ZDE
ZAPOVĚZENÉ KAPITOLY HISTORIE - sledování ZDE
ALTERNATIVNÍ POHLED NA PYRAMIDY - sledování ZDE
VALERY UVAROV - sledování ZDE
AŽ SE VZBUDÍ ATLANŤANÉ - sledování ZDE
OKEM BOHA HORA - sledování ZDE
JAROSLAV CHVÁTAL - poslech ZDE

Fotogalerie

Údolí pyramid


Varianta na 4 dny / 3 noci.
Na tento výlet nenavazuje
žádný program.


Termín:
26.04. - 29.04.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 7000 CZK

Rezervováno: 11/12

Varianta na 5 dní / 4 noci.
Na tento výlet nenavazuje
žádný program.


Termín:
03.05. - 07.05.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 8500 CZK

Rezervováno: 7/12

Varianta na 4 dny / 3 noci.
Na tento výlet nenavazuje
žádný program.


Termín:
17.05. - 20.05.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 7000 CZK

Rezervováno: 11/12

Varianta na 4 dny / 3 noci.
Na tento výlet nenavazuje
žádný program.


Termín:
31.05. - 03.06.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 7000 CZK

Rezervováno: 8/12

Varianta na 5 dní / 4 noci.
Na tento výlet nenavazuje
žádný program.


Termín:
29.06. - 03.07.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 8500 CZK

Rezervováno: 8/12

Varianta na 5 dní / 4 noci.
Na tento výlet nenavazuje
žádný program.


Termín:
24.07. - 28.07.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 8500 CZK

Rezervováno: 1/12

Výlet, který se prodlouží o: Uvac
Rtanj
Nikola Tesla Museum


Termín:
02.08. - 05.08.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 12000 CZK

Rezervováno: 9/12

Varianta na 5 dní / 4 noci.
Na tento výlet nenavazuje
žádný program.


Termín:
13.08. - 17.08.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 8500 CZK

Rezervováno: 3/12

Varianta na 5 dní / 4 noci.
Na tento výlet nenavazuje
žádný program.


Termín:
21.08. - 25.08.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 8500 CZK

Rezervováno: 7/12

Objednat

Výhody cestování s

:


 • bohaté zkušenosti –> více než 100 uskutečněných poznávacích cest
  do Bosny a Hercegoviny, Srbska, Makedonie a Černé Hory
 • pestrá nabídka výletů různého zaměření do nejzajímavějších míst
  v těchto zemích, taktéž i v České republice, Itálii a Německu
 • Prožití si svého snu & Výlet na přání –> více informací ZDE
 • komfortní ubytování na vysoké úrovni vůči navštíveným destinacím
 • intenzivní programy od rána do noci
 • sebepoznávání na úrovni fyzické, emoční, mentální a duchovní
 • skupinové setkání s dalšími srdečnými a pohodovými lidmi
 • počet lidí ve skupině u výletů do Černé Hory je maximálně 8
  počet lidí ve skupině u všech ostatních výletů je maximálně 12
  minimální počet je 6
 • mnohaleté zkušenosti s vedením týmů a skupin
 • profesionální a individuální přístup
 • speciální Věrnostní program –> více informací ZDE
 • bezpečnostní a technická podpora díky GARMIN Fenix 6X PRO Solar