Zajímavosti


Co si představíme či jaký pocit máme, když zazní slovo SRDCE? Je až neuvěřitelné, co nám tento tajemný a již od pradávna uctívaný orgán umožňuje.
Uvědomujeme si vůbec, co všechno je pro náš život díky jeho energiím dáno? Jakou obrovskou výhodu máme?

Úcta a vděčnost


O SRDCI se psalo vždy vznešeně, a to v každé době a ve všech vyspělých kulturách. Nejstarší zápisky o SRDCI pochází z Mezopotámie, a to již z doby okolo 3.000 let před naším letopočtem.

Východní medicína


Již okolo 2.500 let před naším letopočtem Číňané zjistili, že SRDCE je pumpa, která rozvádí krev po těle a odtud pochází i puls. Už v té době dokázali čínští lékaři rozlišit 28 různých typů pulsů a popsali je v lékařské knize Žlutého císaře.

Spravedlnost


Starodávní Egypťané vyznávali staroegyptskou kulturu SRDCE. Jejím cílem bylo vytvořit soulad mezi Já a SRDCEM tím, že člověk bude následovat své SRDCE. Už tehdy považovali SRDCE jako ústřední vnitřní orgán, který je příčinou i svědkem všeho dobrého i zlého, co člověk za svůj život udělá. Věřili, že SRDCE má paměť, svou vlastní inteligenci. A bude po smrti jedince odpovídat a obhajovat dotyčného proti Bohyni práva tak, aby mrtvý žil v zásvětí v klidu a harmonii.

Fantastická embryologie


Přibližně za tři týdny po splynutí spermie s vajíčkem vzniká jako první lidský orgán SRDCE, které již začíná tlouct! Zárodek však v tomto období měří méně než 1 mm.

Dirigent a jeho orchestr


SRDCE tedy zaujímá od této chvíle své výsadní postavení a bude svou energií ovlivňovat život nové bytosti. Jako jediný orgán v těle má svou autonomitu a automacii. Bude taktéž předávat informace mozku a tím pádem i všem orgánům. Informací ze SRDCE do mozku je předáváno dle vědeckých výzkumů daleko více než obráceně (cca 90% /10%).

Rozborem srdeční činnosti (HRV) lze "zjistit téměř všechno" o našem organismu a jeho zdravotním stavu. Srdeční činnost je přímým odrazem našeho vnitřního rozpoložení. SRDCE hraje velice mimořádnou roli v našem životě a nové poznatky dalece přesahují to, co jsme o něm věděli.

HeartMath


Vědecká organizace zabývající se potenciálem lidského SRDCE a jeho výsadním postavením mezi orgány. Založena v roce 1991 v USA.
Provádí výzkumy a podrobný monitoring u statisíců lidí s různým zdravotním stavem či extrémním stresovým vypětím. Na základě získaných specifických dat byly vyvinuty speciální metody na snazší zvládnutí stresové situace včetně její transformace, které jsou využívány ve více než 100 zemích světa, včetně univerzit a klinik (např. Stanford, Mayo). Mezi největší zákazníky patří americká armáda včetně policie, letectva a námořnictva. Spolupracují s NASA. Oficiální web ZDE Více informací ZDE

Firstbeat


Lídr v oblasti fyziologických analýz pro zdravý životní styl, fitness a sport. Provádí výzkumy již od roku 1990, pochází z Finska. Spolupráce s Garmin, Suunto a dalšími. Analýzou variability srdeční frekvence (HRV), sloužící jako dokonalý nástroj pro posouzení funkce a rovnováhy autonomního nervového systému, získávají důležité informace o integritě a vyváženosti organismu jako celku. Používají profi monitorovací hardware, vyhodnocovací software a patentované metody. Diagnostikují stresové zatížení, fyzickou a psychickou kondici včetně možnosti obnovy energie a mnoho dalšího --> dle výsledků měření následný coaching. Fantazie. Sportovní top týmy využívající Firstbeat – více ZDE. Oficiální web ZDE Více informací ZDE

Myšlenky a emoce


Existuje v nás určitá tajemná síla, která je příčinou všeho, co nás v životě potká. Tato síla působí stále, bez ohledu na to, zda tomu věříme či nikoliv. Elektromagnetické vlny, které vycházejí z našeho SRDCE, jsou tvořeny emocemi, pocity a přesvědčeními. Elektromagnetické vlny, které vycházejí z našeho mozku, jsou tvořeny myšlenkami. To vše vysíláme jak dovnitř, tak ale i ven. A podle zákona rezonance si vše hledá stejně kmitající energii.
Každý svého štěstí, ale i neštěstí, strůjce. Jsme mnohem víc než pouhá hmota, kterou vidíme. Je velice důležité vědět, v jaké vlastní vibraci se nacházíme a jaké rezonanční pole vědomě, ale i nevědomě, vytváříme.

Akce a reakce


Magnetické pole SRDCE je 5.000x silnější než magnetické pole mozku. Elektrické pole SRDCE je 60x silnější než elektrické pole mozku. Pocit je tedy daleko větší magnet než myšlenka. Pokud si myslíme, že pouze hlavou vše zvládneme, tak nás to může stát daleko více energie. Pocity z hloubi našeho SRDCE mají zásadnější vliv na náš život, ať jsou jakékoliv. SRDCE nám dává hned a jasně najevo, co si o tom všem “myslí”. Mluví svou jasnou řečí. Vnímejme tedy energii, kterou vyzařujeme. Ta se nikdy nevytratí. Ať už jde o myšlenky, pocity, slova a taktéž činy. Dle zákona o zachování energie se vše může pouze přeměnit. A také přemění. V cokoliv.

Zázračná láska


Nejsilnější emoce, která existuje, je LÁSKA. Má tedy i nejvíce energie. A skrze ní vzniká nejtvořivější síla, energie, která na Zemi existuje. Využijme tuto základní životní sílu vždy a všude, ke VŠEM živým bytostem, přírodě a taktéž k činostem, které děláme.
Informace o tom, jak rychle se v našem těle obmění všechny buňky, se liší. Nejčastěji se uvádí každé 3 roky. Každou sekundu se tedy v našem těle obnoví cca 10.000 nových buněk. V jakém rozpoložení budeme, takové vzniknou. Proto žijme tak, abychom měli co nejvíce láskyplných pocitů, vděčnosti, vnitřního klidu a radosti. Řešme jen to, co můžeme změnit sami za sebe a neřešme to, co se nás netýká.

Harmonie


Opravdové vztahy s jinými lidmi trvají, pokud v nich převládá rovnováha. To nejlepší, co pro takové vztahy můžeme udělat, je najít rovnováhu sami v sobě, ve svém středu – v SRDCI. Pak pocítíme vyrovnanost, stabilitu, radost, lásku. Jak k sobě, tak i ke všem bytostem. Nerovnováha či nesoulad sami se sebou totiž narušuje naši celkovou rovnováhu a také náš vztah ke světu kolem nás. A je pro nás navíc i zdravotně nebezpečná.
Věřme sami sobě, svému SRDCI a jděme s úsměvem kupředu. Naše pocity jsou našimi programátory. Sami sebe tvoříme. A svou realitu. Nikdo jiný. My sami.

Osho


Opravdový člověk se snaží ovládnout sebe a nikoliv druhé. Skrze SRDCE poznáte sebe a sebe poznáte jen tehdy, půjdete-li do svého nitra. Čím více jdete dovnitř, tím více jste osobitější člověk. Všechny překážky jsou v nás a jsou užitečné, protože po transformaci se z nich stávají prostředky k další cestě. Nebojujte! Když bojujete, musíte se zastavit. Snažte se pochopit poznání, které je Vám přirozeně dáno. Díky tomu, co je Vám dáno, dosáhnete toho, čeho máte na dosah. Je to dobrý výchozí bod. Utíkáte-li před tím, co je na začátku, nedostanete se k cíli.

Jan Werich


Když člověk je, tak má koukat, aby byl, a když kouká aby byl, tak má být tím, čím je a nebyl tím, čím není, jak to v mnoha případech je.

z knihy Alchymista, Paulo Coelho


SRDCE vždy žije a nikdy se nikomu nepodaří jej umlčet. Naslouchej mu. I kdyby jsi dělal, že neposloucháš, co Ti říká, bude Ti v prsou ustavičně opakovat, co si myslí o životě a o světě. Svému SRDCI nikdo neunikne, protože si jej vždy vezmete s sebou. Tam, kde je Tvé SRDCE, bude i Tvůj poklad. Při hledání pokladu jsou všechny dny skvělé, protože každá chvíle naplňuje sen o tom, že jej najdete.